VOL368嫩模Isabelle贵贵私房床上粉色吊带睡衣秀高挑身材诱惑写真38P贵贵嗲囡囡

VOL368嫩模Isabelle贵贵私房床上粉色吊带睡衣秀高挑身材诱惑写真38P贵贵嗲囡囡

血病则知觉昏昧,故发狂。 无余证句,接外不解句来。

初能食,反不能食,胃实可知。此经病传府,表病传里,气病传血,上焦病而传下焦也。

少阳之为病,口苦、咽干、目眩也。仲景于表证不用人参,此因有半里之无形证,故用之以扶元气,使内和而外邪勿入也。

若腹中痛者,去黄芩,加芍药三两。三方分治三阳。

若是经水适来,固知热入血室矣。故攻积之剂,必用气分之药,故以承气名。

湿留会厌,则重而难发声,如从室中言,是中气之湿矣。今但手足汗出,则津液之泄于外者尚少,小便不利,则津液不泄于下。

Leave a Reply