063ee

063ee

 后人治心病必用茯神,故洁古云,风眩心虚非茯神不能除,然茯苓未尝不治心病也。  《本经》主心腹邪气,亦是和营卫邪之义。

仲景抵当汤丸水蛭、虻虫虽当并用,二物之纯阴悬殊。子名御米涩温微毒。

昔人饮水误食水蛭,腹痛面黄,饮泥浆水数碗乃得下,盖蛭性喜泥,得土气随出,或用牛羊热血同猪脂饮亦下,或以梅浆水多饮则蛭溶化而出也。恶疾疠风遍身者,浓煎浴半日多效。

但其性辛温气窜辛温有毒。勿置水中,令人吐。

发明龙者东方之神,故骨与齿皆主肝病。 发明《药性论》云,入药用苦李根皮。

酒浸用。久服面生光华,媚好常如童子。

Leave a Reply