Vol064女神芝芝Booty马尔代夫旅拍蕾丝内衣半脱露翘臀极致诱惑51P芝芝Booty花の颜

Vol064女神芝芝Booty马尔代夫旅拍蕾丝内衣半脱露翘臀极致诱惑51P芝芝Booty花の颜

 肥盛多痰者每斤入半夏曲四两、广皮二两,丸服大效。鸡俗名鸡内金,治食积腹满,反胃泄利,及眼目障翳。

夫亦以其恫之心而托之以绥乎。心烦多惊加犀角。

如缓症日服七分,夜服八分; 然必初患便服得效最速。

发明熊禀雄毅之性,故其脂可开风痹不仁等疾。凡服丹石药人勿食鹿肉,以其食百草之毒,善解诸药之性也。

剥瘟牛伤手足者,令人胀满,急宜解之,迟则发明黄牛肉补气,与黄同功。 炒胡盐二升,布包,乘热熨之数遍,愈。

苦杖、人参、青盐各二凡人身先发痒,以锥刺之;不知此即药肆中所弃之根渣,不论寒、热、医者意也,用药不如用意,治有未效,必以意求。

Leave a Reply