No215安芷爱情在熄灯之后写真专辑36P安芷爱尤物

No215安芷爱情在熄灯之后写真专辑36P安芷爱尤物

余热未除而烦躁,热耗真阴。伤寒哕而腹满,视其前后,知何部不利,利之则愈。

伤寒面赤色,虽有表热里热之分,然表症居多,故身热少汗,六脉浮数,发汗乃解。此方妙在杏仁利肺气,借麻黄以散外寒,借石膏以清内热,从越婢汤中化出辛温变辛凉之法,并开后人双解肺经表里之法也。

伤寒若吐若下后,不解,不大便五六日,上至十余日,日晡发潮热,不恶寒,独如见鬼状。寒为阴,阴邪伤荣,当以麻黄汤发表。

 但舌青色,口燥漱水,不欲下咽。而同禁桂枝,同用麻黄甘草杏仁石膏汤。

设复紧,为未解。此一节,必待汗而愈也。

以栀子豆豉汤,治懊舌上白苔;又以白虎人参汤,治渴欲饮水,清阳明上焦之热;若加小便不利者,又用猪苓汤,清阳明下焦热结。以毛窍所入之邪,必要仍从毛窍而出,故不用血药,而以此方散寒湿。

Leave a Reply