No498湿吻女神李宓儿写真套图30P李宓儿秀人网

No498湿吻女神李宓儿写真套图30P李宓儿秀人网

)外感宜泻而内伤宜补,寒证可温而热证可清。又有邪传五脏,而为腹痛者,始发于皮毛腠理,正气不能御邪,泮衍于血脉中,而传溜于内,大气入脏,腹痛下淫。

上气喘急,面目浮肿,脉浮滑而手足温者存,脉涩涩而四肢厥者亡。 审辩邪正虚实,临证要紧关头,名医之门多疾,若能分别救治,庶几其有瘳乎!阴阳虚脱,有外因、内因之分,有偏胜、偏绝之别。

 因名而取实,因象以用形,得其性之升降浮沉,气之温凉寒热,色之青黄赤白,味之甘苦酸辛,一千六百余种,大概不越乎此矣。气虚不外四君子,血虚四物所当宗;六味地黄和小火,天王补心各一通。

歌括∶产后腰痛转侧难,养荣壮肾疼自蠲。本经发,主五癃关格不通,疗小儿惊,大人痉,仍自还神化,谓血化之余荣,仍自还于神化也。

然又有病久而重感新病者,又当清解其邪,而调其虚实。如留积于心下,胸中必胀,所吐亦多,而或有成块者,此因焦劳所致。

肾脉至,搏而绝,如以指弹石辟辟然。肺主气而外合皮毛,是以痘毒走于血分,而气以化之为顺,毒走于气分,而血以和之为顺,若走于血分而见云头紫赤斑者,逆也。

Leave a Reply