Vol301嫩模徐安安私房蓝色蕾丝内衣配吊带黑丝袜秀翘臀美腿诱惑写真55P徐安安花漾

Vol301嫩模徐安安私房蓝色蕾丝内衣配吊带黑丝袜秀翘臀美腿诱惑写真55P徐安安花漾

[9]从交信斜外,上行过三阴交穴,上□分中,筑赏穴也,  [10]从筑宾上行,膝下内辅骨后,大筋小筋上,按之应手,屈膝得之,  [11]从阴谷上行,入腹,阴上横骨中,宛曲如仰月中央,  去任脉之中行旁开五分,横骨穴也。[2]为其可以取深邪远痹也。

<1>直寸以中行为之,自缺盆中天突穴起,至岐骨际上中庭穴止,折作     <2>自□骭上岐骨际,下至脐心,折作八寸。[2]从关冲上行手小指次指岐骨间陷中,握拳取之,液门穴也。

 由久坐阴湿之地,为寒气所凝而成;间或有因怒叫气闭,结聚于下而成者,俱宜用桃仁丸主之。中恶振噤鬼魅病,急灸鬼哭神可定,两手大指相并缚,穴在四处之骑缝。

赤者次服四物消风饮;白者次服补中益气汤加防风、蝉蜕、僵蚕、生何首乌治之。 第一大指名巨指,在外二节,本节在掌;  第二名食指,又名大指之次指,三节在外,本节在掌;  第三中指名将指,三节在外,本节在掌;  第四指名无名指,又名小指之次指,三节在外,本节在掌;  第五指为小指,三节在外,本节在掌。

【方歌】乌药顺气枳橘红,芷桔风僵独草芎,冷瘼游行无热痛,【方歌】粟疮痒证属火生,风邪乘皮起粟形,风为火化能作痒,【注】凡诸疮作痒,皆属心火。注:[1]丘墟穴,主治胸胁满痛不得息,牵引腰、腿、髀枢中疼痛,  少腹外肾痛,脚腕转筋痛,足胫难行等证。

若儿大能食米面,身热皮红者,系腑热内蒸,湿气外乘之故,即名玉烂疮。渐增肿痛,其色青黑,溃出紫血,次出稀脓。

Leave a Reply