Vol165新人妹子甜心菜私房黑色蕾丝内衣秀吊带黑丝美腿诱惑写真66P甜心菜画语界

Vol165新人妹子甜心菜私房黑色蕾丝内衣秀吊带黑丝美腿诱惑写真66P甜心菜画语界

請遣使神取召上之,先化形容。莫不悅喜而出見,無有冤結者也。

 置其德氣陽氣,乃萬物得遂生,如中有凶氣輒傷。 但恐書益文多辭,令難知,故止真人言耳。

天時雨邪害甚眾多,不可禁防也。故神聖人心,乃能造作凡事,為其初元首。

今地下亦自有合乎?風雨遲疾,皆使可知,何有疑者。

 天地禁書,故不欲令民犯之者,欲令民充盛,何時欲令藏乎?真人自詳思其要意,所致述效本行也。

 何為當久養不孝惡逆之人乎?愚人為行乃如是,寧能使命在不死之中,可勿避也。

Leave a Reply