㊙️秘密入口导航榴莲视频

㊙️秘密入口导航榴莲视频

一小儿五岁,尚饮乳,耳前后颈间至缺盆,以手推寻,其筋结小核如贯珠,隐于肌肉之间,小便不调,面色青黄,形气羸瘦,此禀母之肝火为患,用九味芦荟丸、五味异功散加山栀、柴胡,与儿饮之;又以加味逍遥散,与母服之寻愈。小青龙汤治伤寒表不解,恶寒体热,心下停水干呕,咳嗽喘急,或肺胀胸满,鼻塞清涕,嗳逆气喘。

作渴饮汤者,属虚热,宜补中气。茯苓丸治心疳惊疳。

半载后,一周岁儿,痰嗽哭不已,用抱龙丸,少止,良久亦然。不信,自服凉心之药,更加吐泻,睡而露睛,几成慢脾风,用六君、姜、桂,佐以地黄丸一小儿七岁,惊搐发热不已,巳午未时益甚,形气殊倦,热定饮汤,此心脾气虚。

又张洁古云∶脾主湿,自病则泄泻多睡,体重昏倦。一小儿四肢消瘦,肚腹渐大,寒热嗜卧,作渴引饮,此肝脾疳也。

若因肝经虚热,或因克伐真气,虚热生风者,宜用异功散、地黄丸补之。 徐用诚云∶乙木属阴,乃肝脏病,故慢而难治。

若乳母停食,亦能致儿吐泻,故不可不慎也。 中焦亦脾胃之分也,脾土虚寒,由命门火衰,不能温蒸水谷。

Leave a Reply