No5570模特鱼子酱Fish云南旅拍粉色上衣配牛仔裤秀完美身材诱惑写真80P鱼子酱秀人网

No5570模特鱼子酱Fish云南旅拍粉色上衣配牛仔裤秀完美身材诱惑写真80P鱼子酱秀人网

令了勘,无相恶,宜久服之,延年益智聪慧。主∶小便黄,腹鸣相追逐。

仲景于此辗转沉思,或因小青龙汤治合邪而误动冲气,或因五味甘草汤治冲气而移合邪,然治咳满不得不加姜辛,治冲气不得不用桂苓,无如咳满止、冲气发、冲气低、咳满作,顾此失彼,将何以为后学之准绳而孰知仲景有一证即有一方,有一变即有一法云服之当遂渴,可见服之遂渴以细辛、干姜为热药,助冲任之火上熏于面,热如醉状,下流阴股,小便难,今反不渴,其责不在细辛、干姜而在胸中素有支饮,致水气凌心,时冒作呕,故仍用桂苓以防冲气,但纳半夏以去水,水去呕止,又一变而其人形肿,则在内之支饮虽去而在上之肺气未和。 凡伤寒若见吐蛔虫者,虽有大热,忌用寒凉。

而嘉言云:饮因于湿,有热有寒。再舌上白苔粘腻,吐出浊厚涎沫者,口必甜味也,为脾瘅病,乃湿热气聚,与榖气相搏,土有余也,盈满则上泛,当用省头草,芳香辛散以逐之则退。

不知痰由内生,风火所成,其质胶黏,其性炎上,故痰有吐法,饮由外之寒冷所蓄,其性润下,其质濡柔,故饮无吐法。又云∶凡服药三日慎酒,汤忌酒故也。

 伤寒至于直视,为邪气已极,候已逆,多难治也。  若外舍分肉之间,令人消灼肌肉,以脾主肌肉,又主四肢,邪之所凑,其经必虚,而况兼孤绝之阴、独发之阳,上下内外相为捍格乎!所以不必再引有所用力而可知少气烦冤,手足热而欲呕矣,噫,瘅疟之暴与阴毒之惨,初无少异,由此可见,疟气之留于皮毛肌肉筋骨六腑募原者犹浅,伤于五脏者深。

刺入二分,留七呼,灸三壮。舌淡红无色者,或干而色不荣者,当是胃津伤而气无化液也,当用炙甘草汤,不可用寒凉药。

Leave a Reply