VOL043嫩模夏笑笑红色渔网情趣内衣配红丝袜完美诱惑41P夏笑笑瑞丝馆

VOL043嫩模夏笑笑红色渔网情趣内衣配红丝袜完美诱惑41P夏笑笑瑞丝馆

咳而失气者,属小肠,用芍药甘草汤。用六君、升麻、柴胡而愈。

一小儿十四岁,用功劳苦,半载后自汗盗汗,形体殊倦,朝用补中益气汤加五味子、蔓荆子;夕用十全大补汤寻愈。若心经热,脸红舌白,小便赤涩,用钩藤饮去木香,加朱砂乳香丸治惊风内钓,腹痛惊啼。

初患元气未损之时,或腹胀作痛,大小便不利者,先用白饼子或木香槟榔丸下之;下后以白术散或五味异功散和之,渴加干葛,吐加半夏。 后鼻不时作痒,发渴便血,用圣济犀角地黄汤四剂,母子并服,别令儿童一小儿鼻衄,发热作渴,右腮色青。

 东垣亦云∶慢惊风由脾胃虚而生。前十变五蒸,乃天地之数以生成之。

一小儿五岁不能言,咸以为废人矣,但其形色悉属肺肾不足,遂用六味地黄丸加五味子、鹿茸,及补中益气汤加五味子。若因风邪内郁发热而变诸症者,当理肺金,清风邪。

先用六味地黄丸以补肾水;又用补中益气汤以补肺金,半载渐愈,年余,疳病痊而能言。一小儿患喘,面赤,服牛黄清心丸,面色白,手足不热。

Leave a Reply