No4373女神周于希Sally性感黑色礼裙配无内黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写84P周于希秀人网

No4373女神周于希Sally性感黑色礼裙配无内黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写84P周于希秀人网

此章言阴厥回阳太过,必发痈脓。始知用之非渗湿汤(《和剂方》)治寒湿所伤,身重腰冷如坐水中,小便或涩,大便溏泄。

 非外感热病,漫用燥药。太阴病脉浮者,可发汗,宜桂枝汤。

用柴胡、黄芩、青皮、枳壳、灵脂、桃仁、木通、甘草作剂,多入大黄以利之,俟其流利已尽,小腹略无结急,即以当归、川芎一倍,橘皮、半夏、枳壳、北梗、木通、甘草平之,调其气血,于是有瘳。 宜清暑益气,用暑热发渴,脉虚,用人参白虎汤或用竹叶石膏汤亦好。

此为阴寒所遏,使周身阳气不得伸越。治法当归、川芎、芍药、白芷、灵脂、大黄、甘草利之,黑物小片而下,其痛有瘳。

惟有冬月正伤寒治法,而不及春夏秋三时之症。今热痰胶固有声无物为呕,有物无声为吐,有物有声为呕吐。

每服二钱。升麻生地丹皮山栀甘草黄连阳明有热,肺受火制,故以此汤清胃治本。

Leave a Reply